ClickTrans – informacijska rešitev za logistiko, distribucijo, transport, prevozništvo

ClickTrans na kratko

ClickTrans je informacijska rešitev / program za

 • upravljanje transportov – (TMSTransport Management System) ter
 • omogoča izvajanje mnogih faz v dobavnih verigah (SCMSupply Chain Management)

Ključni so medseboj povezani procesni moduli Najava, Naročilo, Promet, integirano sledenje (pošiljanje nalogov in sprejem informacij o dostavi), Račun ter izbor podpornih modulov (primer: Cenik,…) in modulov po izbiri (primer: Obračun voznika,..). Le ti, povezani, edini zagotavljajo v realnem času, z natančnimi trenutnimi informacijami in možnostjo Analize podpro odločanju za učinkovito organiziranje transporta, njegovo izvajanje in vodenje ter zaključevanje ob pravem času, na pravem mestu in s pravo in kvalitetno pošiljko pri kupcu.

ClickTrans je informacijsko delovno okolje, ki sega:

 • od potreb in pričakovanj naročnika prevoza,
 • skozi notranje planiranje, organiziranje izvajanja transporta
 • do potrditve dostave blaga in s tem zaključka transporta.

Ena od pomembnih naprednih logističnih kompetenc pa je, da ClickTrans omogoča, da so tovorna vozila optimalno polno naložena na poti dostave in omogoča, da so prevozna sredstva naložena tudi ob povratku.

Sistem kot je ClickTrans za upravljanje transporta in dobavne verige pa ne pomeni le naročilo prevoza, prevoz in upravljanje prevoznih sredstev kot so težka tovorna vozila, prikolice, kombinirana vozila, osebna, specialna vozila in druga prevozna sredstva. Celovita rešitev za sistem upravljanja transporta in dobavnih verig kot je ClickTrans pomeni:

 1. poznavanje, obvladovanje in zmanjševanje stroškov (notranjih in zunanjih),
 2. izboljševanje učinkovitosti (podjetja, procesov, ekip / oddelkov, posameznikov),
 3. realen pregled aktivnosti, postopke in procese.

Koristi digitalizacije s ClickTrans:

 • prihranek časa (več časa za drugo, novo, dodatno)
 • mirnejše delo sodelavcev (kvaliteta, pripadnost, angažiranost)
 • večje razlike v cenah
 • zadovoljstvo naročnikov (dolgoročnost sodelovanja, partnerstvo)
 • povezljivost podatkov (kvalitete dela, podatkov, rezultatov)
 • čas za kvalitetnejše delo (zadovoljstvo, stimuliranje)
  opravljanje del, ki jih prej ni bilo mogoče narediti (ni časa, ni orodja).

 

 

Je rešitev, ki v logistiki in transportu procesno poveže vse aktivnosti za:

 • sprejem, vpis naročil prevozov, zajem rednih večjih (stalnih) količin naročil;
 • spremljanje konverzije naročil v dejansko izvajanje prevozov;
 • planiranja, izvedbe, zaključevanja prevozov;
 • pregled na kakovostjo izvedb prevozov;
 • obračun storitev / stroškov, fakturiranje;
 • analizo, podatki za podporo odločanja, usmerjanaj in korekcije;
 • stroškovno in postopkovno učinkovitost delovanja podjetja, oddelka, skupine, posameznika v procesih in postopkih.

 

ClickTrans je tudi platforma za povezovanje ( integracije ) z podpornimi in zalednimi sistemi kot so:

 • ERP (Enterprise Resource Planning – Računovodski sistemi)
 • FMS (Fleet Management System – Sistemi upravljanja z vozili)
 • TS (Telematic Systems – Telematski sistemi)
 • CRM (Customer Relationship Management – Upravljanje s strankami)
 • MES  (Manufacturing Execution Systems – Proizvodni sistemi)
 • WMS (Warehouse Management System – Skladiščni sistemi),
 • poljubnimi sistemi naročnikov, prevoznih sredstev, voznikov ipd,…

 

Prednosti:

 1. manj napačnih podatkov pri prehodu skozi proces dela;
 2. zmanjšanje števila in teže problemov in posledic;
 3. še večje število sprejetih računov s strani strank;
 4. izračun in prikaz cen in razlik cenah v vseh fazah;
 5. preglednost v kakšni fazi so aktivnosti;
 6. merjenje kvalitete opravil skozi cel proces;
 7. manj nesporazumov ob nakladih, med prevozi in ob razkladih;
 8. integracija (povezljivost) podatkov v vseh fazah, z vsemi sistemi znotraj ali zunaj;
 9. zmanjša delež nefakturiranega;
 10. usmerjanje k naslednim korakom in zaključku vseh faz;
 11. uporabnost od koderkoli, kadarkoli in s katerekoli naprave;
 12. razširjena, sodobna, stabilna in razvojno orientirana informacijska platforma (strežnik Microsoft Windows Server 2016, baza Microsoft SQL Server 2016, aktivni direktorij, varnost podatkov, backup…)

To je le nekaj pomembnih posebnosti. Je pa še kar nekaj drugih, ki so vam bolj pomembni in to vam praktično pokažemo.

Sporočite, da želite izvedeti kako tudi do 33% večje učinkovitosti in boljših rezultatov s kvaliteto podatkov in digitalizacjo procesov?

Kaj ste:

Izberite kaj vas najbolj zanima?

Vaša vloga:

vtipkajte kodo in pošljite s "Submit"

PROCESNI moduli ClickTrans

Loading…
 • Modul “Naročilo”

  Zajemanje in obravnava naročil transporta. Modul Naročilo je del procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Predstavlja začetek procesnega dela transportno-logističnih aktivnosti. V njem celovito obravnavamo naročila in tudi povpraševanja, ki predstavljajo vsak prevoz, ki ga želi stranka. Ključne prednosti modula Naročilo: znižanje stroškov obdelave naročil in priprave na prevoz skrajšanje časa potrebnega za obdelavo naročila pravilnejši podatki in njihova preveritev pred izvedbo prevoza izračun cen transporta in prikaz na zemljevidu ugotavljanje odstopanj pri delu z naročili in korekcije (dnevne, tedenske, mesečne, obdobne) Uporabniki modula Naročila so: vodje oddelkov / pisarn (preglednost nad naročili, podpora operativnim sodelavcem, usmerjanje) disponenti, logisti, prometniki, dispečerji (prejem naročil v planiranje, izvajanje in zaključevanje prevozov) referenti (vpisovanje naročil, urejanje, dopolnjevanje, posredovanje v planiranje Modul Naročilo omogoča: – kreiranje (vpis) naročil (naročnik, plačnik, (pod)prevoznik, mesto naklada, mesto razklada, časovni, blagovni in količinski podatki, posebne zahteve) – pregled nad vsemi naročili – pregled nad […]

 • Modul “Promet”

  Planiranje, izvajanje, spremljanje in zaključevanje transportov. Modul “PROMET” je ključni in najpomembnejši del procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Predstavlja nadaljevanje procesnega dela transportno-logističnih aktivnosti. Omogoča nadzor nad trenutnim stanjem prevozov vaših tovorov. V njem celovito obravnavate: naročila dana v prevoz, naročila združujete in optimizirate naklade, prevoze in razklade, obveščate naročnike prevozov, (pod)prevoznike, voznike, dobavitelje in prejemnike blaga, spremljate izvajanje prevozov in kvaliteto prevoznih listin ter zaključujete prevoze za namen obračuna storitev ali izdanjanja računov. V primeru škod / odstopanj, ki nastanejo ob opravljanju prevoza, vodite evidenco in nadzirate njihovo reševanje. Relacije lahko prikažete grafično. Ključne prednosti modula Promet: Nadzor nad trenutno situacijo TOVORA IN VOZNEGA PARKA NA CESTI Enostavno spremljanje situacije – STATUSI Enostavno in hitro iskanje prevozov  – ISKALNIK znižanje stroškov planiranja in vodenja prevozov skrajšanje časa potrebnega za planiranja in vodenja prevozov pravilnejši podatki ob zaključevanju transportov prikaz na zemljevidu in optiomiziranje poti […]

 • Modul “Račun”

  Obračun in izdajanje računov za transporte. Modul “RAČUN” je ključni del procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Predstavlja zaključevanje procesnega dela transportno-logističnih aktivnosti. Modul Račun omogoča kreiranje računov / obračunov izvedenih prevozov, ki so bili predhodno vnešeni v modukl Naročilo in izvedeni v modulu Promet. Kreirate lahko nasklednje vrste računov / obračunov: solo zbirni multi obdobni Ključne prednosti modula Račun: enostavno, hitro izdajanje računov / faktur izdelava zbirnih, obdobnih računov / obračunov integracija (povezanost) z računovodskimi sistemi (ERP) za prenost računov (primeri: Pantheon, Vasco, SAP, Saop, vsi… <link na partnersko stran ERPi> različne valute in jeziki izdanih računov / obračunov hitro in enostavno iskanje računov / obračunov – ISKALNIK prilagoditev oblike računa – po želji Nadzor nad trenutnim stanjem fakturiranja – STATUSI znižanje stroškov izdajanja računov / obračunov skrajšanje časa potrebnega za izdajanje računov / obračunov pravilnejši podatki na računih / obračunih ugotavljanje odstopanj pri izdajanju […]

 • Modul “Analize”

  Obračun in izdajanje računov za transporte. Modul “ANALIZE” je ključni zaključni del procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Predstavlja analizo in kontrolo procesnega dela transportno-logističnih aktivnosti. Pri analizo in kontroli gre za temeljno zavest v poslovanju in pomembno funkcijo v podjetju, da vas zanima ali je bilo nekaj res tako narejenega kot se kaže. To pa vam prikaže le realen pogled v opravljeno in soočenje z dejstvi, pred tem pa vsaj vzorčna preveritev ali podatki res kažejo opravljeno stanje. Modul Analize vam omogoča pregled poslovanja v številčnem in grafičnem prikazu. Dostopne so v vsakem trenutku. Predstavljajo podatke neposredno iz vašega operativnega dela – produkcijske podatke. Na voljo imate več vrst Analiz: vsi kupci, skupine in posamezni kupci poslovni dogodki razlike v cenah (RVC) knjiga izdanih faktur neplačano promet promet po vozilih potni nalog kilometri poljubni parametri za analiziranje. Ključne prednosti modula Analize: hitro in učinkovito upravljanje […]

MATIČNI moduli ClickTrans

Loading…
 • Matični modul “Partnerji”

  Skrbništvo in katalogi naročnikov, kupcev, partnerjev, dobaviteljev, podprevoznikov, plačnikov, nakladalnih / prekladalnih / razkladalnih mest. Matični modul “PARTNERJI” je del modulov za nastananje in vzdrževanje matičnih podatkov in zagotavljanje za vse faze procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Modul Partnerji je centralizirana baza podatkov o vaših partnerjih. Hkrati je to najpomembnejši šifrant ClickTrans-a. S svojimi možnostmi omogoča mnoge funkcionalnosti sistemov skrbništva strank – CRM (Customer Relationship Management) Partnerja vnesemo enkrat in se prenese / sinhonizira s podatki v ERP (računovnodski program). Vir preverjanja in podatkov o partnerju je slovenska baza AJPES ni evropska baza VIES. Ob vseh bodočih vnosih le s klikom na partnerja prenesete vse podatke, ki so vedno pravilno napisani, se uporabljajo tekom procesov. Omogoča nam pregledno in enostavno bazo podatkov kjer imamo urejene vse poslovne partnerje na enem mestu. Zagotavlja tudi skrbništvo partnerjev (skupine, geografsko, jezikovno, vrste). Ključne prednosti matičnega modula Partnerji: PRILAGODLJIVOST […]

 • Matični modul “Avtopark”

  Katalogi prevoznih sredstev s podrobnimi podatki. Matični modul “AVTOPARK” je del skupine matičnih modulov v katerem nastajajo in se vzdržujejo matični podatki prevoznih sredstev vseh vrst in njihovo zagotavljanje za procesni del celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Modul Avtopark omogoča in določa metodologijo evidenc in spremljanj vseh vrst prevoznih sredstev ter vse evidence, ki jih je potrebno voditi po pravilniku o notranji kontroli. Modul je delovno okolje skrbnika avtoparka in je tako pomembnen in obvezen šifrant ClickTrans-a. Ključne prednosti matičnega modula Partnerji: PODATKI NA ENEM MESTU za vse vrste prevoznih sredstev NADZOR nad prevoženimi kilometri in porabo goriva UPRAVLJANJE nad plačilnimi karticami OPOMNIKI o potrebnih opravilih (pregledi, registracije, certificiranja, servisi,…) TEHNIČNI LISTI za voznike, da redno pregedujejo in poročajo stanje vozila in opreme. PRILAGODLJIVOST – zbirka pomembnih podatkov na enem mestu in tekom celega procesa, možnost prilagajanja nastavitev – filtriranje, grupiranje. Uporabniki modula Partnerji so: skrbniki prevoznih […]

 • Matični modul “Kadrovske mape”

  Podatki sodelavcev. Matični modul “KADROVSKE MAPE” je del skupine matičnih modulov v katerem nastajajo in se vzdržujejo matični podatki voznikov za njihovo zagotavljanje za procesni del celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Modul Kadrovske mape omogoča vodenje vseh evidenc potrebnih delo sodelavcev v podjetju. Ti so: Vozniki Logisti Disponenti Dispečerji Prometniki Skrbniki Referenti Vodje Vodilni Modul je delovno okolje skrbnika voznikov, sodelavcev, kadrovika in je tako pomembnen in obvezen šifrant ClickTrans-a. Zaradi občutljivosti podatkov Kadrovskih map so ti zaščiteni več nivojsko zaščiteni (ne pooblaščeni sploh ne vidijo, pooblaščeni imajo dostop do podatkov preko gesla.). Tako to prispeva k izpolnjevanju pogojev za poslovanje skladno z regulativo GDPR (General Data Protection Regulation) Ključne prednosti matičnega modula Kadrovske mape: UREJENOST – enotno mesto podatkov o sodelavcih NADZOR – spremljanje škod, plačilne kartice,… ENOSTAVNOST – spremljanje delovne dobe, dopustov,… OPOMNIKI o potrebnih opravilih (pregledi, registracije, certificiranja, servisi,…) PRILAGODLJIVOST – zbirka pomembnih podatkov […]

 • Matični modul “GSM”

  Upravljanje in nadzor mobilnih telefonskih številk voznikov, sodelavcev. Matični modul “GSM” je del skupine matičnih modulov v katerem nastajajo in se vzdržujejo matični podatki mbiobilnih telefonskih številk voznikov za njihovo zagotavljanje za procesni del celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Matični modul “GSM” uporabljamo kot šifrant mobilnih telefonskih številk.Omogoča, da posameznemu vozniku dodelimo mobilno številko GSM ter mu določimo njegov mesečni limit porabe. Je vsebinsko vezan z modulom “Kadrovske mape“. Ključne prednosti matičnega modula Kadrovske mape: UREJENOST – enotno mesto zbranih mobilnih številk sodelavcev NADZOR – spremljanje limitov, porabe,… Uporabniki modula GSM so: skrbniki voznikov (zagotavljanje podatkov mobilnih telefonski številk); vodje oddelkov / pisarn (pregled nad stanjem).

 • Matični modul “Opomnik”

  Opomniki periodičnih dogodkov ključnih za nemoteno delo voznikov in prevoznih sredstev. Matični modul “OPOMNIK” je del skupine matičnih modulov v katerem se generirajo opomniki iz matičnih podatkov voznikov, prevoznih sredstev za njihovo zagotavljanje v procesnem delu celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Modul je delovno okolje skrbnikov voznikov in vozil in je tako pomembnen in obvezen šifrant ClickTrans-a. Ključne prednosti matičnega modula Opomnik: PRAVOČASNOST NADZOR ENOSTAVNOST Uporabniki modula Kadrovske mape so: skrbniki voznikov in vozil (pravočasno urejanje periodičnih dogodkov vezanih na termnine raznih pregledov, testiranj, pogodb, dovoljenj,…) kadroviki vodje oddelkov / pisarn (pregled nad stanjem kadrov).

IZPOSTAVLJAMO