Matični modul “Opomnik”

Opomniki periodičnih dogodkov ključnih za nemoteno delo voznikov in prevoznih sredstev. Matični modul “OPOMNIK” je del skupine matičnih modulov v katerem se generirajo opomniki iz matičnih podatkov voznikov, prevoznih sredstev za njihovo zagotavljanje v procesnem delu celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Modul je delovno okolje skrbnikov voznikov in vozil in je tako […]

Matični modul “GSM”

Upravljanje in nadzor mobilnih telefonskih številk voznikov, sodelavcev. Matični modul “GSM” je del skupine matičnih modulov v katerem nastajajo in se vzdržujejo matični podatki mbiobilnih telefonskih številk voznikov za njihovo zagotavljanje za procesni del celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Matični modul “GSM” uporabljamo kot šifrant mobilnih telefonskih številk.Omogoča, da posameznemu vozniku dodelimo […]

Matični modul “Kadrovske mape”

Podatki sodelavcev. Matični modul “KADROVSKE MAPE” je del skupine matičnih modulov v katerem nastajajo in se vzdržujejo matični podatki voznikov za njihovo zagotavljanje za procesni del celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Modul Kadrovske mape omogoča vodenje vseh evidenc potrebnih delo sodelavcev v podjetju. Ti so: Vozniki Logisti Disponenti Dispečerji Prometniki Skrbniki Referenti […]

Matični modul “Avtopark”

Katalogi prevoznih sredstev s podrobnimi podatki. Matični modul “AVTOPARK” je del skupine matičnih modulov v katerem nastajajo in se vzdržujejo matični podatki prevoznih sredstev vseh vrst in njihovo zagotavljanje za procesni del celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Modul Avtopark omogoča in določa metodologijo evidenc in spremljanj vseh vrst prevoznih sredstev ter vse […]

Matični modul “Partnerji”

Skrbništvo in katalogi naročnikov, kupcev, partnerjev, dobaviteljev, podprevoznikov, plačnikov, nakladalnih / prekladalnih / razkladalnih mest. Matični modul “PARTNERJI” je del modulov za nastananje in vzdrževanje matičnih podatkov in zagotavljanje za vse faze procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Modul Partnerji je centralizirana baza podatkov o vaših partnerjih. Hkrati je to najpomembnejši […]