Modul “Analize”

Obračun in izdajanje računov za transporte. Modul “ANALIZE” je ključni zaključni del procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Predstavlja analizo in kontrolo procesnega dela transportno-logističnih aktivnosti. Pri analizo in kontroli gre za temeljno zavest v poslovanju in pomembno funkcijo v podjetju, da vas zanima ali je bilo nekaj res tako narejenega […]

Modul “Račun”

Obračun in izdajanje računov za transporte. Modul “RAČUN” je ključni del procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Predstavlja zaključevanje procesnega dela transportno-logističnih aktivnosti. Modul Račun omogoča kreiranje računov / obračunov izvedenih prevozov, ki so bili predhodno vnešeni v modukl Naročilo in izvedeni v modulu Promet. Kreirate lahko nasklednje vrste računov / […]

Modul “Promet”

Planiranje, izvajanje, spremljanje in zaključevanje transportov. Modul “PROMET” je ključni in najpomembnejši del procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Predstavlja nadaljevanje procesnega dela transportno-logističnih aktivnosti. Omogoča nadzor nad trenutnim stanjem prevozov vaših tovorov. V njem celovito obravnavate: naročila dana v prevoz, naročila združujete in optimizirate naklade, prevoze in razklade, obveščate naročnike […]

Modul “Naročilo”

Zajemanje in obravnava naročil transporta. Modul Naročilo je del procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Predstavlja začetek procesnega dela transportno-logističnih aktivnosti. V njem celovito obravnavamo naročila in tudi povpraševanja, ki predstavljajo vsak prevoz, ki ga želi stranka. Ključne prednosti modula Naročilo: znižanje stroškov obdelave naročil in priprave na prevoz skrajšanje časa […]