Transport v mikro distribuciji – Iz disti centrov do trgovin, prodajnim mest,…