Zajemanje in obravnava naročil transporta.

Modul Naročilo je del procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Predstavlja začetek procesnega dela transportno-logističnih aktivnosti. V njem celovito obravnavamo naročila in tudi povpraševanja, ki predstavljajo vsak prevoz, ki ga želi stranka.

Ključne prednosti modula Naročilo:

  1. znižanje stroškov obdelave naročil in priprave na prevoz
  2. skrajšanje časa potrebnega za obdelavo naročila
  3. pravilnejši podatki in njihova preveritev pred izvedbo prevoza
  4. izračun cen transporta in prikaz na zemljevidu
  5. ugotavljanje odstopanj pri delu z naročili in korekcije (dnevne, tedenske, mesečne, obdobne)

Uporabniki modula Naročila so:

  • vodje oddelkov / pisarn (preglednost nad naročili, podpora operativnim sodelavcem, usmerjanje)
  • disponenti, logisti, prometniki, dispečerji (prejem naročil v planiranje, izvajanje in zaključevanje prevozov)
  • referenti (vpisovanje naročil, urejanje, dopolnjevanje, posredovanje v planiranje

Modul Naročilo omogoča:

– kreiranje (vpis) naročil (naročnik, plačnik, (pod)prevoznik, mesto naklada, mesto razklada, časovni, blagovni in količinski podatki, posebne zahteve)
– pregled nad vsemi naročili
– pregled nad izvajanjem naročil (statusi)
– filtriranje, sortiranje, grupiranje naročil po poljubnih različnih uporabniških parametrih
– izpise vsebine naročil in pošiljanje (notranje potrebe, zunanje potrebe kot so podprevoznik, voznik, najava prevoza/vozila, predračun, delovna interni dokument / mapa
– hitro kreiranje novega naročila podobnega že kdaj opravljenemu
– pošiljanje naročil v različnih oblikah (na telematske naprave, SMS, tisk CMR, e-mail,…)
v zahtevnejših oblikah izvajanja prevozov se naročila preprosto prenašajo v modul Promet, ki omogoča planiranje, kreiranje zbirniških prevozov, izvajanje prevozov in njigovo zaključevanje (polna različica rešitve ClickTrans) ali pa
v osnovnejših oblikah izvajanja transporta neposreden prenos v Modul Račun za obračun storitev ali izdajo računa naročniku.

Dodatno modul Naročilo omogoča tudi (opcija):

– samodejne redne uvoze naročil iz sistemov na strani naročnika v okviru modula Najava (po potrebi, integacija / povezava ClickTrans in naročnikovega sistema, dodatna ponudba, vrednost po pregledu / oceni stroškov vklopa, uvedbe, izobraževanja).