Obračun in izdajanje računov za transporte.

Modul “RAČUN” je ključni del procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Predstavlja zaključevanje procesnega dela transportno-logističnih aktivnosti.

Modul Račun omogoča kreiranje računov / obračunov izvedenih prevozov, ki so bili predhodno vnešeni v modukl Naročilo in izvedeni v modulu Promet.

Kreirate lahko nasklednje vrste računov / obračunov:

 • solo
 • zbirni
 • multi
 • obdobni

Ključne prednosti modula Račun:

 1. enostavno, hitro izdajanje računov / faktur
 2. izdelava zbirnih, obdobnih računov / obračunov
 3. integracija (povezanost) z računovodskimi sistemi (ERP) za prenost računov (primeri: Pantheon, Vasco, SAP, Saop, vsi… <link na partnersko stran ERPi>
 4. različne valute in jeziki izdanih računov / obračunov
 5. hitro in enostavno iskanje računov / obračunov – ISKALNIK
 6. prilagoditev oblike računa – po želji
 7. Nadzor nad trenutnim stanjem fakturiranja – STATUSI
 8. znižanje stroškov izdajanja računov / obračunov
 9. skrajšanje časa potrebnega za izdajanje računov / obračunov
 10. pravilnejši podatki na računih / obračunih
 11. ugotavljanje odstopanj pri izdajanju računov / obračunov

Uporabniki modula Račun so:

 • fakturisti, referenti za obračun prevozov (pripravava in izdajanje obračunov prevozov, izdajanje računov, pregled zaključenih prevozov, dopolnjevanje informacij/dokumentacije, določanje davčnih stopenj)
 • vodje oddelkov / pisarn (pregled nad izdajanjem računov / pripravo obračunov, usmerjanje in korigiranje sodelavcev)
 • disponenti, logisti, prometniki, dispečerji (dopolnjevanje dokumentacije in podpora izdajanju računov / obračunov)

Modul Račun omogoča:

 • pregled podatkov opravljenih prevozov izvedenih v modulu Promet
 • iskanje že izvršenih prevozov vendar še ne fakturiranih in sicer po številki prevoza, registrski številki tovornega vozila in klienta kateremu bomo fakturirali.
 • kontrola obračunskih postavk
 • enostavno fakturiranje z že vnešenimi podatki v modulu Naročilo in Promet z izbiro tipa računa (odvisno od vrste prevoza in računovodskega programa, razširitev možnosti fakturiranja
 • samodejno vendar kontrolirano prenašanje v računovodski program ERP).Podatki o naročilih in prevozih (vnašanje podatkov, Dnevni pregled, pregled na prejšnji dan / naslednji dan
  Vrste prevozov (zbirni, solo,…)
 • Poročila fakturiranja (trenutna, dnevna, tedenska, mesečna, sezonska, obdobna, letna)
 • Obveščanje voznika (sledilni sistem, SMS,…)
 • Obveščanje plačnika (osnutki, potrditve, računi).