Planiranje, izvajanje, spremljanje in zaključevanje transportov.

Modul “PROMET” je ključni in najpomembnejši del procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Predstavlja nadaljevanje procesnega dela transportno-logističnih aktivnosti.

Omogoča nadzor nad trenutnim stanjem prevozov vaših tovorov. V njem celovito obravnavate:

 • naročila dana v prevoz,
 • naročila združujete in optimizirate naklade, prevoze in razklade,
 • obveščate naročnike prevozov, (pod)prevoznike, voznike, dobavitelje in prejemnike blaga,
 • spremljate izvajanje prevozov in kvaliteto prevoznih listin ter
 • zaključujete prevoze za namen obračuna storitev ali izdanjanja računov.

V primeru škod / odstopanj, ki nastanejo ob opravljanju prevoza, vodite evidenco in nadzirate njihovo reševanje.
Relacije lahko prikažete grafično.

Ključne prednosti modula Promet:

 1. Nadzor nad trenutno situacijo TOVORA IN VOZNEGA PARKA NA CESTI
 2. Enostavno spremljanje situacije – STATUSI
 3. Enostavno in hitro iskanje prevozov  – ISKALNIK
 4. znižanje stroškov planiranja in vodenja prevozov
 5. skrajšanje časa potrebnega za planiranja in vodenja prevozov
 6. pravilnejši podatki ob zaključevanju transportov
 7. prikaz na zemljevidu in optiomiziranje poti glede na stanja na cestah, spremembe
 8. ugotavljanje odstopanj pri izvajanju prevozov (dnevne, tedenske, mesečne, obdobne)

Uporabniki modula Promet so:

 • vodje oddelkov / pisarn (preglednost nad prevozi, podpora operativnim sodelavcem, usmerjanje)
 • disponenti, logisti, prometniki, dispečerji (planiranje, vodenje, in zaključevanje prevozov)

Modul Promet omogoča:

 • Podatki o naročilih in prevozih (vnašanje podatkov, Dnevni pregled, pregled na prejšnji dan / naslednji dan
  Vrste prevozov (zbirni, solo,…)
 • Status prevoza (1 – v fazi naročanja; 2 – nalog nakladanja; 3 – nalog izvršen; 4 – skladišče; 5 – reklamacija; 6 – vezan prevoz; 7 – prazna; 8 – popravilo; 9 – storno.)
 • Iskanje prevoza po številki prevoza, številki naročila, po času
 • Poročila (trenutna, dnevna, tedenska, mesečna, sezonska, obdobna, letna)
 • Dnevno carinjenje
 • Listina CMR (kreiranje, obravnava in spremojanje kvalitete)
 • Potni nalog
 • Obveščanje voznika (sledilni sistem, SMS,…)
 • Obveščanje naročnika (najave, potrdila,…)
 • Pregled stanja škod
 • Cenik (postavke, poljubni zapisi). V cenik se prepišejo vse relacije, ki v bazi vseh prevozov predstavljajo unikaten zapis glede na relacijo naročnika in ceno za posamezno relacijo.