Obračun in izdajanje računov za transporte.

Modul “ANALIZE” je ključni zaključni del procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa. Predstavlja analizo in kontrolo procesnega dela transportno-logističnih aktivnosti.

Pri analizo in kontroli gre za temeljno zavest v poslovanju in pomembno funkcijo v podjetju, da vas zanima ali je bilo nekaj res tako narejenega kot se kaže. To pa vam prikaže le realen pogled v opravljeno in soočenje z dejstvi, pred tem pa vsaj vzorčna preveritev ali podatki res kažejo opravljeno stanje.

Modul Analize vam omogoča pregled poslovanja v številčnem in grafičnem prikazu. Dostopne so v vsakem trenutku. Predstavljajo podatke neposredno iz vašega operativnega dela – produkcijske podatke.

Na voljo imate več vrst Analiz:

 • vsi kupci, skupine in posamezni kupci
 • poslovni dogodki
 • razlike v cenah (RVC)
 • knjiga izdanih faktur
 • neplačano
 • promet
 • promet po vozilih
 • potni nalog
 • kilometri
 • poljubni parametri za analiziranje.

Ključne prednosti modula Analize:

 1. hitro in učinkovito upravljanje s podjetjem, procesi, aktivnostmi in sodelavci
 2. nadzor nad poslovanjem in učinkovitostjo
 3. prilagodljive poglede po vaših željah
 4. spremljanje operativnih podatkov
 5. analize v raznih obdobjih (teden, mesec, kvartal, sezona, leto, več let
 6. hitro in enostavno iskanje in prikaz podatkov
 7. nadzor nad trenutnim stanjem operativnega dela
 8. neodvisnost od analitičnih finančnih programov (ERP)
 9. skrajšanje časa potrebnega za ugotavljanje učinkovitosti dela
 10. omogoča krajši odzivni čas v primeru odstopanj

Uporabniki modula Analiza so:

 • direktorji / managerji logistik v proizvodnjih in storitvenih podjetjih (podpora odločanju za operativno in plansko izvajanje logistik / prevozov / dobav);
 • lastniki logističnih, transportnih podjetij (procesi, učinkovitost, strategije, planiranja);
 • vodje oddelkov / pisarn (preglednost nad naročili, podpora operativnim sodelavcem, usmerjanje).