Skrbništvo in katalogi naročnikov, kupcev, partnerjev, dobaviteljev, podprevoznikov, plačnikov, nakladalnih / prekladalnih / razkladalnih mest.

Matični modul “PARTNERJI” je del modulov za nastananje in vzdrževanje matičnih podatkov in zagotavljanje za vse faze procesnega dela celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa.

Modul Partnerji je centralizirana baza podatkov o vaših partnerjih. Hkrati je to najpomembnejši šifrant ClickTrans-a. S svojimi možnostmi omogoča mnoge funkcionalnosti sistemov skrbništva strank – CRM (Customer Relationship Management)

Partnerja vnesemo enkrat in se prenese / sinhonizira s podatki v ERP (računovnodski program). Vir preverjanja in podatkov o partnerju je slovenska baza AJPES ni evropska baza VIES. Ob vseh bodočih vnosih le s klikom na partnerja prenesete vse podatke, ki so vedno pravilno napisani, se uporabljajo tekom procesov.

Omogoča nam pregledno in enostavno bazo podatkov kjer imamo urejene vse poslovne partnerje na enem mestu. Zagotavlja tudi skrbništvo partnerjev (skupine, geografsko, jezikovno, vrste).

Ključne prednosti matičnega modula Partnerji:

 1. PRILAGODLJIVOST – zbirka pomembnih podatkov na enem mestu in tekom celega procesa, možnost prilagajanja nastavitev – filtriranje, grupiranje.
 2. PRIHRANEK ČASA – Vnesemo ga le in SAMO enkrat kjerkoli ga potem potrebujemo ga samo izberemo.
 3. NATANČNOST – Povezanost z digitalnimi zemeljevidi za lažje in natančnejše vnašanje geolokacij partnerjev.

Uporabniki modula Partnerji so:

 • referenti (vpisovanje partnerjev, naročil, urejanje, dopolnjevanje, posredovanje v planiranje)
 • disponenti, logisti, prometniki, dispečerji (dopolnjevanje dokumentacije in podpora izdajanju računov / obračunov)
 • fakturisti, referenti za obračun prevozov (pripravava in izdajanje obračunov prevozov, izdajanje računov, pregled zaključenih prevozov, dopolnjevanje informacij/dokumentacije, določanje davčnih stopenj)
 • vodje oddelkov / pisarn (pregled nad izdajanjem računov / pripravo obračunov, usmerjanje in korigiranje sodelavcev)

Modul Partnerji omogoča:

 • Vpis podatkov o partnerju (podatki podjetja, transakcijskih računi, roki plačil, kontakti, geolokacija,…
 • Skrbništva partnerjev po pomebnosti, območjih, regijah, jezikovnih skupinah, vrstah,…
 • Iskanje, sortiranje, izpisi po različnih vrstah partnerjev
 • Možnost Izpisa vseh partnerjev
 • Dokumentna mapa partnerja (dokumenti stranke, pogodbe, ceniki, dogovori, slike,…)
 • Korespodenca.