Opomniki periodičnih dogodkov ključnih za nemoteno delo voznikov in prevoznih sredstev.

Matični modul “OPOMNIK” je del skupine matičnih modulov v katerem se generirajo opomniki iz matičnih podatkov voznikov, prevoznih sredstev za njihovo zagotavljanje v procesnem delu celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa.

Modul je delovno okolje skrbnikov voznikov in vozil in je tako pomembnen in obvezen šifrant ClickTrans-a.

Ključne prednosti matičnega modula Opomnik:

  1. PRAVOČASNOST
  2. NADZOR
  3. ENOSTAVNOST

Uporabniki modula Kadrovske mape so:

  • skrbniki voznikov in vozil (pravočasno urejanje periodičnih dogodkov vezanih na termnine raznih pregledov, testiranj, pogodb, dovoljenj,…)
  • kadroviki
  • vodje oddelkov / pisarn (pregled nad stanjem kadrov).