Podatki sodelavcev.

Matični modul “KADROVSKE MAPE” je del skupine matičnih modulov v katerem nastajajo in se vzdržujejo matični podatki voznikov za njihovo zagotavljanje za procesni del celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa.

Modul Kadrovske mape omogoča vodenje vseh evidenc potrebnih delo sodelavcev v podjetju. Ti so:

 • Vozniki
 • Logisti
 • Disponenti
 • Dispečerji
 • Prometniki
 • Skrbniki
 • Referenti
 • Vodje
 • Vodilni

Modul je delovno okolje skrbnika voznikov, sodelavcev, kadrovika in je tako pomembnen in obvezen šifrant ClickTrans-a.

Zaradi občutljivosti podatkov Kadrovskih map so ti zaščiteni več nivojsko zaščiteni (ne pooblaščeni sploh ne vidijo, pooblaščeni imajo dostop do podatkov preko gesla.). Tako to prispeva k izpolnjevanju pogojev za poslovanje skladno z regulativo GDPR (General Data Protection Regulation)

Ključne prednosti matičnega modula Kadrovske mape:

 1. UREJENOST – enotno mesto podatkov o sodelavcih
 2. NADZOR – spremljanje škod, plačilne kartice,…
 3. ENOSTAVNOST – spremljanje delovne dobe, dopustov,…
 4. OPOMNIKI o potrebnih opravilih (pregledi, registracije, certificiranja, servisi,…)
 5. PRILAGODLJIVOST – zbirka pomembnih podatkov na enem mestu in tekom celega procesa, možnost prilagajanja nastavitev – filtriranje, grupiranje.

Uporabniki modula Kadrovske mape so:

 • skrbniki voznikov (zagotavljanje podatkov voznikov, dokumentov, skrništvo za vse aktivnosti vezane na določen datum ali obdobje)
 • kadroviki
 • vodje oddelkov / pisarn (pregled nad stanjem kadrov)
 • lastniki, direktorji (podatki za kadrovski razvoj)

Modul Kadrovske mape omogoča:

 • Spisek voznikov.
 • Podatki o zaposlenih.
 • Statusi sodelavcev za pregled kdo je zaposlen, kdo je zunanji pogodbni sodelovec, kdo je samo občasni sodelavec.
 • Opomnik za zdravniške preglede, vozniška dovoljenja, itd.
 • Različni izračuni stroška sodelavca.
 • Status plačilnih kartic, ki jih sodelavec ima.
 • Osebni podatki o zaposlenih.
 • Podatki o telefonih zaposlenih
 • Fotografija zaposlenega
 • Pregled škod po posameznem zaposlenem
 • Digitalizirana dokumetacija: vozniška dovoljenja, delovna dovoljenja, pogodbe, potrdila).
 • Dokumentna mapa (direktorij) z dokumenti, ki se nanašajo na vozilo (skenirani vsi dokumenti vozila).
 • Zagotavljanje datumov za opomnike obdobnih ponovljivih opravil vezanih za voznike.

Modul Kadrovske mape je del različic ClickTrans:

 • ClickTrans Enterprise… – za velika logistična podjetja, proizvodnje ipd.
 • ClickTrans Professional… – za srednje velika transportna podjetja, manjša logističlna podjetja in zahtevnejša mala prevozniška podjetja.
 • ClickTrans Basic… – za mikro in mala prevozniška podjetja.