Upravljanje in nadzor mobilnih telefonskih številk voznikov, sodelavcev.

Matični modul “GSM” je del skupine matičnih modulov v katerem nastajajo in se vzdržujejo matični podatki mbiobilnih telefonskih številk voznikov za njihovo zagotavljanje za procesni del celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa.

Matični modul “GSM” uporabljamo kot šifrant mobilnih telefonskih številk.Omogoča, da posameznemu vozniku dodelimo mobilno številko GSM ter mu določimo njegov mesečni limit porabe. Je vsebinsko vezan z modulom “Kadrovske mape“.

Ključne prednosti matičnega modula Kadrovske mape:

  1. UREJENOST – enotno mesto zbranih mobilnih številk sodelavcev
  2. NADZOR – spremljanje limitov, porabe,…

Uporabniki modula GSM so:

  • skrbniki voznikov (zagotavljanje podatkov mobilnih telefonski številk);
  • vodje oddelkov / pisarn (pregled nad stanjem).