Katalogi prevoznih sredstev s podrobnimi podatki.

Matični modul “AVTOPARK” je del skupine matičnih modulov v katerem nastajajo in se vzdržujejo matični podatki prevoznih sredstev vseh vrst in njihovo zagotavljanje za procesni del celovite informacijske rešitve ClickTrans za digitalizacijo logistično-transportnega procesa.

Modul Avtopark omogoča in določa metodologijo evidenc in spremljanj vseh vrst prevoznih sredstev ter vse evidence, ki jih je potrebno voditi po pravilniku o notranji kontroli. Modul je delovno okolje skrbnika avtoparka in je tako pomembnen in obvezen šifrant ClickTrans-a.

Ključne prednosti matičnega modula Partnerji:

 1. PODATKI NA ENEM MESTU za vse vrste prevoznih sredstev
 2. NADZOR nad prevoženimi kilometri in porabo goriva
 3. UPRAVLJANJE nad plačilnimi karticami
 4. OPOMNIKI o potrebnih opravilih (pregledi, registracije, certificiranja, servisi,…)
 5. TEHNIČNI LISTI za voznike, da redno pregedujejo in poročajo stanje vozila in opreme.
 6. PRILAGODLJIVOST – zbirka pomembnih podatkov na enem mestu in tekom celega procesa, možnost prilagajanja nastavitev – filtriranje, grupiranje.

Uporabniki modula Partnerji so:

 • skrbniki prevoznih sredstev (zagotavljanje podatkov vozil, dokumentov, skrništvo za vse aktivnosti vezane na določen datum ali obdobje)
 • vodje oddelkov / pisarn (pregled nad stanjem avtoparka, izdajanjem računov / pripravo obračunov, usmerjanje in korigiranje sodelavcev)
 • lastniki, direktorji (podatki o vozilih za investicijski plan, …)

Modul Avtopark omogoča:

 • Določimo razne vrste prevoznih sredstev.
 • Spiski vozil po kategorijah.
 • Podrobni podatki o vozilu.
 • Pregled stroškov vozila (o povezavi / integraciji z računovodskim programom (ERP).
 • Digitalizirana dokumetacija: prometna dovoljenja, homologacije, zavarovalne police, licence za opravljanje prevozov.
 • Dokumentna mapa (direktorij) z dokumenti, ki se nanašajo na vozilo (skenirani vsi dokumenti vozila).
 • Opomniki za obdobne ponovljive dogodke, da se ne krši zakonodaj oziroma pravilnika o notranji kontroli.
 • Evidenca in podatki o prevzemih in predajah vozilo med vozniki (kdaj, kdo, kilometri, stanje, dokumentacija, planirana opravila, oprema.
 • Seznam plačilnih kartic v vozilu (vrsta kartice, številk, PIN številko, veljavnost).
 • Podatki o odpovedih (kateri sklop, kdaj, pri katerem kilometru, opis odpovedi)
 • Podatki o nesrečah (datum, opis, pri katerem kilometru, opis poškodb)
 • Zbirnik vseh škodnih dogodkov po posameznem vozilu.

V modulu AVTOPARK so vsa vaša vozila v voznem parku:

 • Vlačilci
 • Polpriklopniki
 • Tovorna vozila
 • Prikolice
 • Kombinirana vozila
 • Osebna vozila
 • Kontejnerji
 • Menjalni zabojniki.