ClickTrans Professional

Sistem za upravljanje transporta (TMS) ClickTrans Profesional razširja funkcionalnosti osnovnega sistema z:

 • boljšim operativnim planiranjem,
 • vidnostjo (spremljaj in izsledi),
 • razvrščanjem prevozov in upravljanje s prevoznimi sredstvi / podprevozniki,
 • spremljanjem zaključevanja prevozov,
 • obračuna / fakturiranja in
 • izbranimi analizami prevozov.

Zagotavlja proces po sistemu zaključenega kroga (closed-loop) kar pomen planiraj – izvajaj / spremljaj – obračunaj. Poleg tega pa boljše funkcionalnosti planiranja in izbrane možnosti konsolidiranja pošiljk in izbire najbolj primernega prevoznega sredstva / podprevoznika. Vsebuje izboljšano operativno planiranje v smeri prevoza (vhodo / nabavno ali izhodno / prodajno), več različnih načinov transporta (kombi, manjše tovorno vozilo, tovorno vozilo, po zraku, intermodalno, železniško, ladijsko), osnovno podporo za polnenje kapacitet pri povratkih, dobro optimizacijo nakladanja in boljše možnsoti izbire pevoznega sredstva / podprevoznika.

Procesno povezan informacijski sistem ClickTrans pomeni občutne koristi kot so:

 1. prihranek časa in denarja,
 2. zagotavljanje primernega delovanja in ohranjanja vrednosti prevoznih sredstev
 3. dobra  učinkovitost transporta,
 4. enostavnejše delo sodelavcev,
 5. kvalitetne storitve.

Ključni procesni moduli v ClickTrans Profesional so:

 1. Naročilo
 2. Promet
 3. Račun
 4. Analize

Dopolnjujejo jih matični moduli kot so: Partnerji, Avtopark, Kadrovske mape. Podpirajo pa ga potrebni dopolnilni moduli.

ClickTrans Profesional je informacijski sistem za upravljanje transporta (TMS – Transport Management System) nivoja 3 (Level 3). Vsebuje vse lastnosti predhodnega TMS nivoja (Level 2).