ClickTrans Enterprise – NAPREDNO PLANIRANJE

ClickTrans Enterprise predstavlja napredno razvito in prilagodljivo planiranje transporta osredotočeno na :

 • zboljšanem izbiranju oblike transporta,
 • konsolidacijo nalaganja,
 • planiranje najboljše poti in
 • izbiro prevoznika.

Omogoča hkratno presojo vhodnega transporta (v prihajanju), notranje logistike / skladiščenja (cross-dock) in izhodne logistike v enem planirnem in izvajalskem delovnem okolju rešitve. ClickTrans ima večjo robustnost in višjo stopnjo dodelnosti modelov logistike in transporta ter predvsem prilagodljivosti / povezljivosti z poljubnimi zunanjimi in notranjimi sistemi.

ClickTrans je narejen za gradnjo planov transporta, ki izkoriščajo več izbire za kombiniranje tovorov, izvedbo krožnih voženj, izvedbo neprekinjenih voženj ali izkorišča napredne koncepte, da še dodatno znižuje stroške obenem pa dosega želeno stopnjo storitve.

Sistem kot je ClickTrans se pogosto uporablja za centraliziranje planiranja transporta, oblikovanje deljenja opravljanja prevozov z upoštevanjem sposobnosti prevoznikov, specializacije ali geografske usmerjenosti.

Rešitev ClickTrans je platforma za širitev funkcionalnosti za zahtevo oziroma po potrebi prevoznika / naročnika prevoza. Primeri so recimo:

 • posredovanje prevozov (podizvajalcem),
 • ocenjevanje izvajalcev prevozov,
 • obravnavo škod (odstopanj od pričakovane izvedbe, zamude nakladov/razkladov, poškodbe tovora, prevoznega sredstva, vozne infrastrukture),
 • zbiranje najboljšega ponudnika po zahtevani kvaliteti prevoza,
 • najavljanje prihodov tovorov,
 • zaznavanje pričakovanega prihajajoćega prevoza (izločanje nepooblaščenih in nenajavljenih prevozov),
 • taktično planiranje potrebnih prevozniških kapacitet.

Dodajanje novih funkcionalnosti, povezav s sistemi, izmenjav podatkov, integracij je ključna funkcija svetovalne in razvojne ekipe Infotrans. Edino informacijsko povezan sistem znotraj ClickTrans-a in njega navzven pomeni resnično:

 1. prihranek časa in denarja,
 2. ohranjanje delovanja in vrednosti prevoznih sredstev
 3. večja učinkovitost transporta,
 4. lažje delo sodelavcev,
 5. kvalitetnejše storitve.

Procesni moduli v ClickTrans Enterprise so:

 1. Najava
 2. Naročilo
 3. Prevoznik
 4. Promet
 5. Račun
 6. Analize

Dopolnjujejo jih matični moduli kot so: Partnerji, Avtopark, Kadrovske mape. Podpirajo pa ga vsi potrebni dopolnilni moduli.

ClickTrans Enterprise je informacijski sistem za upravljanje transporta (TMS – Transport Management System) nivoja 4 (Level 4). Vsebuje vse lastnosti predhodnih TMS nivojev (Level 2, 3).