ClickTrans Basic – USMERJEN K IZVEDBI

ClickTrans v različici Basic vsebuje več različnih transportnih funkcionalnosti, usmerja se k izvebi transporta po cesti, razporejanju pošiljk na transportna sredstva / podprevoznikom in osnovne funkcije planiranja. Omogoča bolj dinamične izbore načinov transporta, prevoznih sredstev, prevoznikov. Zagotavlja najmanj načine transporta kot so manj kot kamion in kamion in večinoma območno določene glede razdalje. Omogoča izmenjavo nekaterih podatov oziroma njihovo zajemanje iz drugih sistemov. Bolj razširjene funkcionalnosti predstavljajo portali za odprevoznike pri čemer zagotavlja tudi obveščanje po e-pošti.

Procesno povezan informacijski sistem ClickTrans Basic pomeni osnovne koristi kot so:

  1. prihranek časa in denarja,
  2. zagotavljanje primernega delovanja in ohranjanja vrednosti prevoznih sredstev
  3. solidna učinkovitost transporta,
  4. manj zahtevno delo sodelavcev,
  5. primerne storitve.

Osnovni procesni modulu ClickTrans Basic so:

  1. Naročilo
  2. Račun
  3. Analize

Dopolnjujejo jih matični moduli kot so: Partnerji, Avtopark, Kadrovske mape.

ClickTrans Basic je informacijski sistem za upravljanje transporta (TMS – Transport Management System) nivoja 2 (Level 2). Vsebuje lastnosti osnovnega TMS nivoja (Level 1), ki je običajno izpeljan del ERP (računovodskega ali skladiščnega sistema ali pa le osnoven (preprost) samostojni program.