MEDNARODNI LOGISTIKI IN TRANSPORTU TER LOKALNI DISTRIBUCIJI ZAGOTAVLJAMO UČINKOVITO PROCESNO INFORMACIJSKO ORODJE

ClickTrans je informacijska rešitev / program za

  • upravljanje transportov – (TMS – Transport Management System) ter
  • omogoča izvajanje mnogih faz v dobavnih verigah (SCM – Supply Chain Management)

Ključni so med seboj povezani procesni moduli Najava, NaročiloPromet, integirano sledenje (pošiljanje nalogov in sprejem informacij o dostavi), Račun ter izbor podpornih modulov (primer: Cenik,…) in modulov po izbiri (primer: Obračun voznika,..). Le ti, povezani, edini zagotavljajo v realnem času, z natančnimi trenutnimi informacijami in možnostjo Analize podporo odločanju za učinkovito organiziranje transporta, njegovo izvajanje in vodenje ter zaključevanje ob pravem času, na pravem mestu in s pravo in kvalitetno pošiljko pri kupcu.

ClickTrans je informacijsko delovno okolje, ki sega:

  • od potreb in pričakovanj naročnika prevoza,
  • skozi notranje planiranje, organiziranje izvajanja transporta
  • do potrditve dostave blaga in s tem zaključka transporta.

Ena od pomembnih naprednih logističnih kompetenc pa je, da ClickTrans omogoča, da so tovorna vozila optimalno polno naložena na poti dostave in omogoča, da so prevozna sredstva naložena tudi ob povratku.

Sistem kot je ClickTrans za upravljanje transporta in dobavne verige pa ne pomeni le naročilo prevoza, prevoz in upravljanje prevoznih sredstev kot so težka tovorna vozila, prikolice, kombinirana vozila, osebna, specialna vozila in druga prevozna sredstva. Celovita rešitev za sistem upravljanja transporta in dobavnih verig kot je ClickTrans pomeni:

  1. poznavanje, obvladovanje in zmanjševanje stroškov (notranjih in zunanjih),
  2. izboljševanje učinkovitosti (podjetja, procesov, ekip / oddelkov, posameznikov),
  3. realen pregled aktivnosti, postopke in procese.