INFOTRANS – CIO forum – Konferenca INFOSEK 2017

INFOTRANS – CIO forum – Konferenca INFOSEK 2017

Infotrans na varnostni konferenci INFOSEK 2017

Potrditev ključnih usmeritev razvoja v Infotrans za varovanje informacij v informacijskih rešitvah po določilih GPPR (General Data Protection Regulation). Tako bodo logistična, transportna in distribucijska podjetja dopolnila prizadevanja za poslovanje skladno z GDPR.

Ekipa Infotrans ob aktivnostih v projektih digitalizacije logistike in transporta naslavlja in izvaja tudi spremembe in prilagoditve procesov, posameznih aktivnosti predvsem pa postopoma preobraža delovanje posameznikov, ekip in vodstev v dobavnih verigah (Supply Chain).

Predvsem odnos vodstev do digitalizacije, s tem do sprememb v delovanju in predvsem podpora tem spremembam je izjemno ključno za doseganje visoke ali vsaj dobre stopnje učinkovitosti digitalizacij.

Ko govorimo o managementu in lastnikih imamo v mislih in praksi predvsem postopne, kontinuirane in spremembe vodenja – Change Management.

Te spremembe temeljno vplivajo na varnost delovanja, stabilnost poslovanja in odpornost podjetja na negativna dogajanja in prilagodljivost novim zahtevam.

Največji dogodek v Sloveniji na področju informacijske varnosti – INFOSEK (29.11.-1.12.2017) je ponudil najnovejše trende in spoznanja, ki jih prinaša informacijska varnost, tako v slovenskem in evropskem prostoru. Poleg slovenskih predavateljev vsako leto gostijo tudi ugledne tuje strokovnjake.

Infotrans je bil na konferenci prisoten
Okrogla miza je poučno, praktično in dokazano uspešno odgovorila na naslednja vprašanja:
  • Strategija – kako s cilji zagotavljate, da sledite strategiji?
  • Komuniciranje – na kakšen način komunicirate strategijo in cilje, kako in kdaj komunicirate spremembe?
  • Na kakšen način upravljate odpor do sprememb, kako zagotovite zavzetost zaposlenih ob spremembah?
  • Kako je s projektnim vodenjem, kako zagotovite “sponzorstvo”, kdo je sponzor, kako je z njim skozi celoten potek spremembe?
  • Stroški pri spremembah – veste, koliko vas stane počasno sprejemanje sprememb zaposlenih
  • Reševanje težav pri spremembah – kako jih rešujete?

Sodelujoči: Milica Pišek, Talum d.d., Damjan Javernik, SID banka d.d., Igor Potočnik, Infotrans d.o.o., Primož Pibernik, Addiko Bank d.d., Miha Kovač, Studio Moderna d.o.o.. Moderator okrogle mize: Rok Pongrac, Zavarovalnica Triglav d.d.

Konferenco INFOSEK že petnajst let organizira podjetje PALSIT. Sodeluje pa Mestna občina Nova Gorica.

Andrej Hudnik, december 2017